Jak ocenić ból?

www.dayglob.com.pl

Istnieje wiele narzędzi pomagających ocenić natężenia odczuwalnego bólu. Skale oceny stopnia natężenia bólu możemy podzielić na trzy grupy: Wizualne najbardziej popularna jest tak zwana skala wzrokowo-analogowa.

Posługując się linijką długości 10 centymetrów, określa się natężenie odczuwalnego bólu, gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, natomiast 10 najsilniejszy ból, jaki można sobie wyobrazić. U dzieci stosuje się coś, co przedstawia schematy twarzy wyrażające natężenie bólu.

Werbalne czyli oceniające ból w sposób opisowy. W skalach tego typu chory może opisywać ból posługując się czterema stopniami jako: brak bólu, słaby ból, ból umiarkowany i ból silny, dodatkowo jest stopień piąty czyi ból nie do zniesienia.

Numeryczne, czyli oceniające ból w skali liczbowej, gdzie 0 oznacza brak bólu a 10 najsilniejszy ból, jaki tylko osoba chora może sobie wyobrazić. Skale te tak naprawdę są bardzo podobne a ich zadaniem jest wykrycie i ocenienie bólu u pacjenta, co ma pomóc w dalszym leczeniu.